Mock Exam MATH A-level 01 เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม

สิ่งที่น้องจะได้จากข้อสอบม้อคชุดนี้ ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากข้อสอบจริง เฉลยโจทย์พร้อมเนื้อหาที่ควรรู้เพิ่มบางส่วน สามารถทักมาถามพี่ได้โดยตรง เหมือนมีคนให้ปรึกษา อย่าลืมจับเวลาทำและนับคะแนน เพื่อประโยชน์กับตัวน้องๆเองด้วยน้า

Mock Exam BIO A-level 01 เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม

สิ่งที่น้องจะได้จากข้อสอบม้อคชุดนี้ ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากข้อสอบจริง เฉลยโจทย์พร้อมเนื้อหาที่ควรรู้เพิ่มบางส่วน สามารถทักมาถามพี่ได้โดยตรง เหมือนมีคนให้ปรึกษา อย่าลืมจับเวลาทำและนับคะแนน เพื่อประโยชน์กับตัวน้องๆเองด้วยน้า

ตะลุย MOCK ! สอวน.คอมค่าย 1 ไปค่าย 2

ตะลุย MOCK EXAM สอวน.คอมพิวเตอร์ค่าย 1->2 โดยพี่หย่งฟู่ อดีต TOI พร้อมเฉลยข้อสอบแบบอัดเทปกว่า 5 ชั่วโมงเฉลยละเอียด แนวคิดในแต่ละข้อ โดยข้อสอบ MOCK EXAM อ้างอิงจากข้อสอบจริง !!! *เทป vdo เฉลยกำลังทยอยอัพให้ ทันก่อนวันสอบอย่างแน่นอน !!