คอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์แข่งขันเข้า ม.4 เข้าโรงเรียนชั้นนำ

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

คอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์สอบเข้า ม.4

 • เอกสารประกอบการสอน
 • การเคลื่อนที่เส้นตรง
  55:29
 • เเรงเเละกฏการเคลื่อนที่
  01:04:14
 • สมดุลกลเเละโมเมนต์
  49:01
 • พลังงานเเละเครื่องกล
  47:04
 • การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
  51:03
 • โมเมนตัม
  52:29
 • ความชื้นเเละบรรยากาศ
  35:37
 • ความดัน
  42:14
 • ความร้อน
  52:38
 • คลื่นกลและเสียง
  35:44
 • แสง
  49:40
 • ไฟฟ้า
  59:51