Mock Exam MATH A-level 01 เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม

Categories: A-Level/ TCAS
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

สิ่งที่น้องจะได้จากข้อสอบม้อคชุดนี้

  • ฝึกทำโจทย์อ้างอิงจากข้อสอบจริง
  • เฉลยโจทย์พร้อมเนื้อหาที่ควรรู้เพิ่มบางส่วน
  • สามารถทักมาถามพี่ได้โดยตรง เหมือนมีคนให้ปรึกษา

อย่าลืมจับเวลาทำและนับคะแนน เพื่อประโยชน์กับตัวน้องๆเองด้วยน้า

What Will You Learn?

  • โจทย์เสมือนจริงออกโดยพี่หมอ dek 66 เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนจุดผิดพลาดของตัวเองก่อนลงสนามสอบจริง พร้อมเฉลยเข้าใจง่าย