คอร์สสรุป Calculus 1 มหาวิทยาลัย

Categories: University
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

สอน สรุป เฉลยการบ้าน by พี่ดิวและผองเพื่อน CU Intania 107 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น !!

เนื้อหาแคล 1 ปี 66 อ้างอิงตามหนังสือ Calculus Early Transcendentals by James Stewart นะครับ และสำหรับคำถามที่ว่าทำไม่ไม่สอนโจทย์ตาม James Stewart เพราะว่าข้อสอบปีเก่า ๆ โจทย์ การบ้าน จะตึงกว่าเล่มนี้ ลองมาดูที่สอนได้เลย ฟรี ๆ !!

What Will You Learn?

 • ทบทวนแคล 1 แบบตึง ๆ

Course Content

Limit and Continuity (ลิมิตและความต่อเนื่อง)

 • Vertical Asymptote เส้นกำกับแนวตั้ง
  10:19
 • Horizontal Asymtote เส้นกำกับแนวนอน
  05:11
 • Squeeze Theorem
  09:06
 • Continuity ความต่อเนื่อง
  17:33
 • [Prob] Continuity Example Problems
  08:41
 • Limits of Trigonometry
  19:56
 • Infinite Limits
  08:03

Derivatives (ดิฟ)

Integral (อินทิเกรต)

เฉลยการบ้าน Calculus 1 ปี 65 อย่างละเอียด (วิศวะ จุฬา)