ประวัติผู้สอน

NFMATHSCHOOL

NFMATHSCHOOL

สถาบันสอนคณิตศาสตร์
Adobe Premiere Pro 98%
Motion Graphic 95%
Lightroom 91%
Adobe Photoshop 88%
ประสบการ์ณ
0
นักเรียนทั้งหมด
0
คอร์สเรียน
0

ประวัติการศึกษา - กำลังจะศึกษาต่อ ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จบปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล - จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียน gifted program โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ - ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.คณิตศาสตร์ ) ศูนย์ใหญ่ กรุงเทพมหานคร - รางวัลประกาศเกียรติคุณนักเรียนวิชาการดีเด่น ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - ผ่านการคัดเลือกรอบวิชาการโรงเรียนเตรียมทหารทั้งสี่เหล่าทัพ ( สละสิทธิ์ ) - ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - คะแนน SAT คณิตศาสตร์ 800 คะแนนเต็ม และ ผลงานทางวิชาการอื่นๆ