คอร์สชีววิทยา WRAP-UP For A-LEVEL (25 ที่นั่ง)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เรียนทุกวันอังคาร 18.30-20.30 เริ่มตั้งแต่ 5 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

What Will You Learn?

  • ทบทวนเนื้อหาชีววิทยา ม.4-ม.6 พร้อมข้อสอบเพื่อเตรียมสอบ
  • อัดแน่นด้วยข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมวิเคราะห์
  • ฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดในอนาคต
  • ไม่ได้สอนแค่เพื่อไปสอบ แต่ผู้เรียนจะได้ฝึกเทคนิค และแนวคิด เพื่อต่อยอดในอนาคต

Course Content

สอนสด (ทุกวันอังคาร 18.30-20.30)

  • สอนสดครั้งที่ 1