MOCK TPAT3 สอบ 18 พ.ย. 66

Categories: MOCK EXAM
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

*หากไม่สะดวกสอบ ณ วันและเวลาที่กำหนดสามารถสมัครเพื่อรับข้อสอบและรับเฉลยได้เช่นเดียวกัน

รายละเอียดการสอบวันที่ 18 พ.ย. 66

  1. สอบเวลา 13.00-16.00 น. (ตามเวลาที่สอบ TPAT3 ของจริง)
  2. เวลา 12.45 จะเปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ (สำหรับคนที่อยากจะพิมพ์ข้อสอบมาทำแบบ paper) น้อง ๆ ที่สอบด้วยไฟล์สามารถทำผ่านอุปกรณ์ electronics ได้เลย
  3. หากหมดเวลาสอบแล้ว เฉลยข้อสอบจะถูกลงในเอกสารคอร์สเรียน สามารถดาวน์โหลดและตรวจข้อสอบด้วยตนเอง
  4. กรอกคะแนนที่ได้ใน google form ย้ำ ทุกคนต้องกรอก เพื่อข้อมูลในการวัดผล
  5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด และห้ามสอบถามผู้อื่น หรือหาข้อมูลในระหว่างการสอบ
  6. ในการสอบไม่มีการเปิดกล้อง เปิดไมค์ ดังนั้นซื่อสัตย์กับตัวเอง และทำข้อสอบด้วยความสุจริต

รายละเอียดทีมงานออกข้อสอบ

  • Pixelmath : พี่ดิว
  • PhysicsMeFire (ฟิสิกส์มีไฟ) : พี่โล่

 

Course Content

MOCK TPAT3 โดย Pixelmath และ ฟิสิกส์มีไฟ

  • ไฟล์ข้อสอบ และคำชี้แจงการสอบ
  • เฉลยข้อสอบ TPAT3