ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!!

Categories: A-Level/ TCAS, University
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

คลิปชุดนี้จะมีมากกว่า 30 เพลงนะครับ โดยมีคำศัพท์มากกว่า 330 คำ หากน้องๆสามารถร้องตามและจำได้ บอกได้เลยว่า ไม่ว่าสนาม NETSAT TGAT ALEVEL BMAT  IELTS TOEFL หรือสนามไหนๆ เราก็จะไม่กลัวอีกต่อไป ถ้าพร้อมแล้วก็ไปท่องศัพท์กันเลย!! 💕✌️

What Will You Learn?

 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ B1, B2, C1 และ C2
 • จำนวนคำศัพท์มากกว่า 330 คำ
 • พร้อมคำอธิบายละเอียดมาก

Course Content

ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!!
คลิปชุดนี้จะมีมากกว่า 30 เพลงนะครับ โดยมีคำศัพท์มากกว่า 330 คำ หากน้องๆสามารถร้องตามและจำได้ บอกได้เลยว่า ไม่ว่าสนาม NETSAT TGAT ALEVEL BMAT IELTS TOEFL หรือสนามไหนๆ เราก็จะไม่กลัวอีกต่อไป ถ้าพร้อมแล้วก็ไปท่องศัพท์กันเลย!! 💕✌️

 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 1
  16:00
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 2
  13:20
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 3
  10:42
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 4
  17:24
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 5
  23:01
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 6
  13:58
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 7
  15:48
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 8
  14:56
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!!! PART 9
  17:47
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 10
  11:14
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 11
  11:40
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 12
  11:42
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 13
  09:02
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 14
  17:22
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 15
  25:28
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 16
  10:19
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 17
  04:40
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 18
  15:32
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 19
  09:38
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 20
  05:21
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 21
  11:22
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 22
  13:21
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 23
  09:53
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 24
  10:05
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 25
  07:47
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 26
  06:07
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 27
  12:30
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 28
  09:06
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 29
  04:41
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 30
  08:41
 • ท่องศัพท์เตรียมสอบ NETSAT TGAT และ ALEVEL (BMAT IELTS TOEFL) แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวให้นมบุตร!! PART 31
  08:35