เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด

Categories: A-Level/ TCAS
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

NETSAT รอบแรกที่สอบในปีที่แล้ว ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพาร์ท Error, Vocabulary หรือReading Comprehension ดังนั้น ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ ท่องศัพท์เยอะๆจะช่วยได้ครับ ใครที่ติวพาร์ทนี้จบแล้ว อย่าลืมไปติว “NETSAT ภาษาอังกฤษ มข.” และ “NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (เตรียมสอบรอบสอง)” ใน Edupixel กันนะครับ สู้ๆครับทุกคน 💕✌️

What Will You Learn?

 • เป็นข้อสอบรอบแรกที่มข.จัดสอบ
 • เนื้อหาครอบคลุมทุกพาร์ท
 • ใช้เวลาติวประมาณ 3 ชม.

Course Content

เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด
NETSAT รอบแรกที่สอบในปีที่แล้ว ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพาร์ท Error, Vocabulary หรือ Reading Comprehension ดังนั้น ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ ท่องศัพท์เยอะๆจะช่วยได้ครับ ใครที่ติวพาร์ทนี้จบแล้ว อย่าลืมไปติว “NETSAT ภาษาอังกฤษ มข.” และ “NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (เตรียมสอบรอบสอง)” ใน Edupixel กันนะครับ สู้ๆครับทุกคน 💕✌️

 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 1
  30:27
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 2
  18:27
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 3
  21:22
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 4
  10:40
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 5
  16:37
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 6
  14:03
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 7
  14:30
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 8
  11:47
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 9
  09:19
 • เฉลย NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. ปี 64 (รอบแรก) อย่างละเอียด || Ep. 10
  10:05