NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566)

Categories: A-Level/ TCAS
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ข้อสอบ NETSAT ชุดนี้ยากกว่าชุดก่อนๆ ดังนั้น หากใครยังไม่ได้ชมคลิปที่พี่ทำไว้ใน Edupixel แนะนำให้ไปชมให้ครบ ก่อนสมัครพาร์ทนี้นะครับ อีกไม่กี่เดือนจะสอบแล้ว ขอให้ได้คะแนนตามที่สมหวังนะครับทุกคน สู้ๆ ✌️💕

What Will You Learn?

 • เนื้อหาครอบคลุมทุกพาร์ท
 • ยากกว่าข้อสอบชุดอื่นๆ
 • ใช้เวลารับชมประมาณ 6 ชม.
 • พร้อมคำอธิบายละเอียดยิบ

Course Content

NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566)
ข้อสอบ NETSAT ชุดนี้ยากกว่าชุดก่อนๆ ดังนั้น หากใครยังไม่ได้ชมคลิปที่พี่ทำไว้ใน Edupixel แนะนำให้ไปชมให้ครบ ก่อนสมัครพาร์ทนี้นะครับ อีกไม่กี่เดือนจะสอบแล้ว ขอให้ได้คะแนนตามที่สมหวังนะครับทุกคน สู้ๆ ✌️💕

 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 1
  16:46
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 2
  12:19
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 3
  19:03
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 4
  15:43
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 5
  26:35
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 6
  26:28
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 7
  22:59
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 8
  17:03
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 9
  16:42
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 10
  15:28
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 11
  22:36
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 12
  18:43
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 13
  22:07
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 14
  18:47
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 15
  16:48
 • NETSAT ภาษาอังกฤษ มข. (1/2566) || EP. 16
  17:11