ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!!

Categories: A-Level/ TCAS
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

TGAT ENG ชุดนี้เป็นข้อสอบชุดใหม่ ซึ่งพี่ create ข้อสอบเองทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ โดยทั่วไปแล้ว TGAT จะมีทั้งหมด 60 ข้อ แต่พี่ทำข้อสอบเพิ่มอีก 40 ข้อเพื่อให้เราได้ฝึกทำข้อสอบมากขึ้น ดังนั้น จะมีข้อยากง่ายสลับกันไป อาจจะต้องใช้เวลาในการติวนิดนึงนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ 💕✌️

What Will You Learn?

 • ข้อสอบชุดใหม่ TGAT ENG 100 ข้อ
 • เนื้อหาครอบคลุม Question-Response, Short and Long Conversation, Text Completion และ Reading Comprehension
 • พร้อมคำอธิบายแต่ละพาร์ทละเอียดมาก

Course Content

ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!!
TGAT ENG ชุดนี้เป็นข้อสอบชุดใหม่ ซึ่งพี่ create ข้อสอบเองทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ โดยทั่วไปแล้ว TGAT จะมีทั้ั้งหมด 60 ข้อ แต่พี่ทำข้อสอบเพิ่มอีก 40 ข้อเพื่อให้เราได้ฝึกทำข้อสอบมากขึ้น ดังนั้น จะมีข้อยากง่ายสลับกันไป อาจจะต้องใช้เวลาในการติวนิดนึงนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ 💕✌️ .

 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 1
  18:05
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 2
  12:39
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 3
  12:51
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 4
  22:58
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 5
  26:16
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 6
  29:56
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 7
  18:10
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 8
  14:33
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 9
  18:25
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 10
  21:16
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 11
  21:44
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 12
  25:02
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 13
  26:42
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 14
  28:18
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 15
  22:05
 • ติวสอบ TGAT ENG ภาษาอังกฤษ 100 ข้อ แบบละเอียดยิบ!! || EP. 16
  28:05