รวมข้อสอบ วิศวะ จุฬา

รวมข้อสอบ(เก่า) วิศวะจุฬานั้น จัดทำขึ้นมาเพื่อให้น้อง ๆ CU INTANIA ได้มีคลังข้อสอบเก่าที่จำแบบ shot ต่อ shot เพื่อให้เห็นถึงข้อสอบว่ายากขนาดไหน TT โดยไม่แสวงหาผลกำไรหรือเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น

CU Intania Genphy midterm !

GENPHY I Midterm

สิ่งที่น้อง ๆ ควรเน้นกับข้อสอบ Midterm PHY I มีดังนี้

  • การหาจุดศูนย์กลางมวล (C.M.)
  • การหาโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปที่ไม่มีบอกในหน้าแรกของข้อสอบ
  • การหางานทั้งหมดแบบ integral
  • รอกมีมวล และทอร์ก
  • สมการ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ทั่วไป ต้องแม่น