คลังข้อสอบ สอวน.คณิตศาสตร์

สอวน.คณิตศาสตร์นั้นเป็นข้อสอบที่ต้องใช้การฝึกฝนเพื่อให้เราคุ้นเคยกับวิธีคิด และตัวเลข วันนี้ edupixel ได้รวบรวมข้อสอบสอวน.คณิตจัดมาให้แบบเบิ้ม ๆ ที่ตอนนี้หาไม่ได้แบบทั่วไป แต่หาเจอที่ edupixel !